jummah schedule: 2020-03-13

Lecture Name
Masjith Name
Ash Sheikh Faseel Akbar(Manbaee)
Addalaichenai 11, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdull Hadhi(Naleemi)
Akkaraipattu 01, Badr Jumua Masjith
Ash Sheikh Razath(Sarqi)
Akkaraipattu 01, Kaathiriya Jumua Masjith
Ash Sheikh Ayyoob(Yoosufi)
Akkaraipattu 01,Nooraniya Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdull Wajidh(Naleemi)
Akkaraipattu 02, Town Jumua Masjith
Ash Sheikh Riyasdheen(Haqqani)
Akkaraipattu 05, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Fahim(Humaidi)
Akkaraipattu 06, New Jumua Masjith
Ash Sheikh Rayees Mufthi(Hamidhi)
Akkaraipattu 06, PattiyadipPitty Jumua Masjith
Ash Sheikh Ashraf(Furqani)
Akurana, Alawathugoda, Munawwar Jumua Masjidh
Ash Sheikh A.A. Ali Ahamed(Rashadi)
Akurana, Asna Jumua Masjith
Ash Sheikh Rilmy(Furqani)
Akurana, Grand Jumua Masjitth
Ash Sheikh Kamil Mufthi(Hashimi)
Akurana, Kashawatta Arafa Jumuah Masjith
Ash Sheikh Ramalan Marzook(Rahmani)
Akurana, Kurucoda Jumua Masjith
Ash Sheikh Fayas(Furqani Kekirawa)
Akurana,Mukramah Jumua Masjith
Ash Sheikh M.H.M.Rifai(Rahmani)
Avissawella, Nappawela Fowz Jumuah Masjith
Ash Sheikh Roohul Haq(Rahmani)
Central camp, Muhammediyya Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdull Salam(Falahi)
Colombo 01, Fort Jumua Masjith(Chatham Street)
Ash Sheikh Abdull Haleem(Sarqi)
Colombo 02, Tholabe Garden Jumuah Masjith
Ash Sheikh Thalha(Baari)
Colombo 02, Wekanda Jumuah Masjidh
Ash Sheikh Thalha(Baari)
Colombo 02, Wekanda Jumuah Masjidh
Ash Sheikh M.I.M Rizvi Mufthi(Binnoori)
Colombo 03, Kollupitty Jumua Masjith
Ash Sheikh Hassan Fareed(Binnoori)
Colombo 04, Majma Ul Khairah Jumua Masjith (Nimal Road)
Ash Sheikh Yoosuf Mufthi(Binnoori)
Colombo 07, Jawatha Jumua Masjith
Ash Sheikh Siyam Mufthi(Hashimi)
Colombo 08, Borella Jumua Masjith
Ash Sheikh Shukrudeen(Ihsani)
Colombo 10, Maligawaththa, Hudha Jumua Masjidh
Ash Sheikh Salman(Thableeqi)
Colombo 11, Samman Kottu Jumua Masjith (Red Masjith)
Ash Sheikh Lufrath Mufthi(Khiliri)
Colombo 12, Umbitchi Jumua Masjidh
Ash Sheikh Murshid Mulaffar(Humaidi)
Colombo 15, Madampitiya Jumuah Masjid
Ash Sheikh Amjadh Mufthi(Hamidhi)
Colombo 15, Samithpura - Mattakuliya Badriya Jumuah Masjith
Ash Sheikh A.L.Yahya(Falahi)
Dhehiwala, Muhideen (Markaz) Jumua Masjith
Ash Sheikh Hilmy(Ayni)
Eheliyagoda, Moragala Noor Jumua Masjith
Ash Sheikh Rafeek(Nahji)
Gallela, Majeed Puram, Muhiyadeen Jumua Masjidh
Ash Sheikh Irshad Moomin(Malahiri)
Jaffna, Grand Jumua Masjidh
Ash Sheikh Abdull Hameed(Ahsani)
Kalmunai,Rahman Jumuah Masjith
Ash Sheikh Nusrath Ali(Baari)
Kaluthura, Hilru (Oorukkul Palli) Jumua Masjidh
Ash Sheikh Najimudeen Mufthi(Khiliri)
Kaluthura, Muhideen (Teru Palli) Jumua Masjith
Ash Sheikh Inshaf Haneefa(Furqani)
Kandy, Digana, Hijrapura Jumua Masjith
Ash Sheikh Irshad(Rawahi)
Kandy, Ilukkuwaththa Jumua Masjidh
Ash Sheikh Siyam(Rahmani)
Kandy, Jamiul Hudah Jumua Masjid-Mawilmada
Ash Sheikh Anfas Mufthi(Deobandi)
Kandy, Meera Maqam Jumua Masjith
Ash Sheikh Ziyan Fazil Mufthi(Yoosufi)
Kattankudy, Mohideen Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Haithar Ali Mufthi(Dheeni)
Kelaniye, Sadawatta Rahmath Jumua Masjidh
Ash Sheikh Ramzan(Ihsani)
Malwana, Raksapana Markaz Jumuah Masjith
Ash Sheikh Ismath(Dheeni)
Matala, Grand Jumua Masjidh
Ash Sheikh Ilman(Innami)
Ninthavur 16, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Salman(Hafili)
NuwarEliya, Kabeer Jumua Masjith
Ash Sheikh S.H.M.Faleel(Naleemi)
Panadura, Pallimulla Jumua Masjith
Ash Sheikh Sathiq Abbas(Rahmani)
Polannaruwa, Dhiwlana Jumua Masjidh
Ash Sheikh Mubeen(Rashadi)
Pottuvil 01, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdull Azeez(Misbahi)
Pottuvil 04, Falah Jumua Masjith
Ash Sheikh Irshad(Humaidi)
Pottuvil 06, Fathah Jumua Masjith
Ash Sheikh Mahir(Rashadi)
Pottuvil 17, An- Najath Jumua Masjith
Ash Sheikh Rilwan(Nahji)
Pottuvil 18, Sinna Ulla Jumua Masjith
Ash Sheikh Nawshad(Tableeqi)
Pottuvil 19, Periya Ulla Jumua Masjith
Ash Sheikh Ifnas(Rashadi)
Pottuvil, Aathimunai Jumua Masjith
Ash Sheikh Akbar Hassan(Thableeqi)
Pottuvil, Jaica Jumua Masjidh
Ash Sheikh Abdull Kayyoom(Raheemi)
Pottuvil, Sengamam Jumua Masjidh
Ash Sheikh Uwaisul Qarni(Rahmani)
Puttalam, Noor Jumua Masjith
Ash Sheikh Aashik Abull Hassan(Rashadi)
Rathmalana Jumua Masjidh
Ash Sheikh Ashraf(Sarqi)
Sainthamaruthu 09, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Ameen(Thableeqi)
Sainthamaruthu 15, Thaqwa Jumua Masjith
Ash Sheikh Safras(Sahthi)
Sainthamaruthu, Maalihaikaadu, Noor Jumua Masjith
Ash Sheikh Murshid Mufthi(Sahthi)
Sainthamaruthu,Maalihaikaadu, Saliheen Jumua Masjith
Ash Sheikh Kalamullah(Rashadi)
Sammanthurai, Mavadippalli Jumua Masjidh
Ash Sheikh Irfath(Rashadi)
Sawalakkadai, Kolani 04 Jumua Masjith
Ash Sheikh Arkam(Hasani)
Valaichenai, Muhiyadeen Jumua Masjidh
Ash Sheikh Nuhman(Humaidi)
Wattala, Mabola, Duwatta Jumua Masjidh
Ash Sheikh Ramalan Salih(Rahmani)
Wellampitiya, Gothotuwa, Jabbar Jumua Masjidh
Ash Sheikh Usman Mufthi(Hamidi)
Wellampitiya, Megoda Kolonnawa, Nooraniya Jumua Masjidh
Ash Sheikh Miqdath(Rahmani)
Wellampitiya, Umar Jumuah Masjith (Brandia Watte)