jummah schedule: 2019-09-20

Lecture Name
Masjith Name
Ash Sheikh Naseer(Haami)
Addalaichenai 11, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Sarjoon Hafiz(Rahmani)
Akkaraipattu 05, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh M.H.M.Rifai(Rahmani)
Akurana, Badhriyeen Jumua Masjith
Ash Sheikh Ismath(Dheeni)
Akurana, Grand Jumua Masjitth
Ash SHeikh Uwais(Deeni)
Akurana, Saliheen Jumua Masjidh
Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz(Malahiri)
Aluthgama, Dharga Town, Meera Masjith(Therupalli)
Ash Sheikh Nusrath Ali(Baari)
Avissawella, Talduwa Grend Jumuah Masjith
Ash Sheikh Abdun Nafih(Manari)
Awissawela, Kannattota, Munawwara Jumua Masjidh
Ash Sheikh Deen Muhammed(Malahiri)
Beruwela, Mulliyamala Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdur Rahman Mufthi(Thableeqi)
Boralasgamuwa, Jumua Masjith
Ash Sheikh Mahir Ramdeen(Noori)
Colombo 01, Fort Jumua Masjith(Chatham Street)
Ash Sheikh Ihsan Mubeen(Humaidi)
Colombo 02, Tholabe Garden Jumuah Masjith
Ash Sheikh Ameer Hamza(Rabbani)
Colombo 02, Wekanda Jumuah Masjidh
Ash Sheikh Umar Yoosuff(Islami)
Colombo 03, Bagathale, Al Hassan Jumua Masjith
Ash Sheikh Imran Hassan(Nulari)
Colombo 03, Kollupitty Jumua Masjith
Ash Sheikh Ilham(Rashadi)
Colombo 04, Majma Ul Khairah Jumua Masjith (Nimal Road)
Ash Sheikh Murshid Mulaffar(Humaidi)
Colombo 06, Mayura Place, Muhiyadeen Jumua Masjith
Ash Sheikh Inshaf(Furqani)
Colombo 06, Wellawathe Jumua Masjith
Ash Sheikh Zahran Hassan(Anvari)
Colombo 06,Kirulapana, Thaqwa Jumua Masjith
Ash Sheikh Farood(Ihsani)
Colombo 07, Jawatha Jumua Masjith
Ash Sheikh Nuhman(Innami)
Colombo 08, Borella Jumua Masjith
Ash Sheikh Irshad Uwais(Inami)
Colombo 09, Minnan Jumua Masjith
Ash Sheikh Usama Mufthi(Humaidi)
Colombo 10, Kalandarasa Jumua Masjidh
Ash Sheikh Alavudeen(Baqavi)
Colombo 11, Samman Kottu Jumua Masjith (Red Masjith)
Ash Sheikh Umar(Innami)
Colombo 12, Aluthkade, Muhiyadeen Jumua Masjidh
Ash Sheikh Fazmil Moulana(Mursi)
Colombo 12, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Raamis Razeen(Kashify)
Colombo 12, Keselwaththe, Najmi Jumua Masjith
Ash Sheikh Inshaf Mashood(Haqqani)
Colombo 12, Meeraniya Jumua Masjith
Ash Sheikh Irfan Mubeen(Rahmani)
Colombo 12, Umbitchi Jumua Masjidh
Ash Sheikh Abdul kareem(Jawadi)
Colombo 14, Layards Broadway, Jamiul Falah Jumua Masjidh
Ash Sheikh Arkam Noor Amith(Darool Uloom)
Colombo 15 Madampitiya Jumuah Masjid
Ash Sheikh Riyas(Zahri)
Colombo 15, Madhampitiya, Henamulla Camp, Badhriya Jumua Masjidh
Ash Sheikh Usama Mufthi(Baari)
Colombo 15, Mattakkuli, Ali Aliwatta Jumua Masjidh
Ash Sheikh Jasmin(Hafili)
Colombo 15, Samithpura - Mattakuliya Badriya Jumuah Masjith
Ash Sheikh Thalha(Baari)
Colombo, Dematagoda Mahaavila lane Jumuah Masjith
Ash Sheikh Abdull Khaliq(Deobandi)
Colombo, Grand Pass, Aalamarathadi Jumua Masjidh
Ash Sheikh Salman(Hafili)
Colombo, Maligawatte (Paradise Mahalla) khilriya Masjith
Ash Sheikh Anas(Navavi)
Colombo02, Masjidul Jamiah Jumua Masjidh - Java Lane
Ash Sheikh Abdull Haleem(Sarqi)
Colombo04,Bambalapitiya, Muhiyadeen Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdull Haleem(Sarqi)
Colombo04,Bambalapitiya, Muhiyadeen Jumua Masjith
Ash Sheikh Anfas Mufthi(Deobandi)
Dehiwala, Muhideen Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdullah Faiz(Rashadi)
Dhehiwela, Bilal Jumua Majidh
Ash Sheikh Akram(Madhani)
Dhehiwela, Kawdana Road Jumua Masjidh
Ash Sheikh Haithar Ali Mufthi(Dheeni)
Galle, Nugoduwa Aroosiyyah Jumuah Masjith
Ash Sheikh Abdull Gaffar(Deeni)
Gampola, Muhideen Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdullah(Rashadi)
Hatton, Pathana, Noor Mohaideen Jumua masjidh
Ash Sheikh Jazaul Haqq(Rsshadi)
Kalmunai, Masjidhul Jamiu(Bazzar) Jumua Masjith
Ash Sheikh Najimudeen Mufthi(Khiliri)
Kaluthura, Khilr Jumua Masjidh
Ash Sheikh Hilmy(Ayni)
Kaluthura, Muhideen Jumua Masjith
Ash Sheikh Nawushad(Misbahi)
Kandy, Digana, Hijrapura Jumua Masjith
Ash Sheikh Shafrin(Haleemi)
Kandy, Galagethara, Town Jumua Masjidh
Ash Sheikh Ikram(Dheeni)
Kandy, Hanafi Jumua Masjidh
Ash Sheikh Ibraheem(Falahi)
Kandy, Ilukkuwaththa Jumua Masjidh
Ash Sheikh Muzzammil(Rashadi)
Kandy, Jamiul Hudah Jumua Masjid-Mawilmada
Ash Sheikh M.I.M Faris(Bakri)
Kandy, Jamiul Hudah Jumua Masjid-Mawilmada
Ash Sheikh Saeed Ramalan(Rahmani)
Kandy, Kattukela Jumua Masjith
Ash Sheikh A.B.M Kaleel(Bahji)
Kandy, Udathalavinna,Galatheny Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Kaleelur Rahman(Salami)
Kandy, Welamboda, Hithaya Jumua Masjidh
Ash Sheikh Fayas(Furqani Kekirawa)
Kekirawa, Ganewalpola Jumua Masjidh
Ash Sheikh Irshad Moomin(Malahiri)
Kekirawa, Grend Jumuah Masjith
Ash Sheikh Arshad Abdur Rahman(Furqani)
Kolonnawa, Jumua Masjidh
Ash Sheikh Shuaib(Dheeni)
Kurunegala, Polgahawela, Madalassa Jumua Masjidh
Ash Sheikh Yusri Ahsan(Hashimi)
Malwana, Al Masjidus Saliheen Jumua Masjidh
Ash Sheikh Rifath Rauf(Nilami)
Malwana, Raxapana Jumua Masjidh
Ash Sheikh Aashik Abull Hassan(Rashadi)
Mannar, Uppukkulam, Al Azhar Jumua Masjidh
Ash Sheikh Rila(Sahthi)
Maruthamunai, Hidaya Jumuah Masjith
Ash Sheikh Abdullah Mufthi(Hashimi)
Matala, Ukwela Manampoda Huda Jumua Masjith
Ash Sheikh Rafi Haniffa(Furqani)
Muthur, Husainiyya Jumua Masjidh
Ash Sheikh Amjadh Mufthi(Hamidhi)
Nawalapitiya, Jayasundara, Noor Jumua Masjidh
Ash Sheikh Kamil Mufthi(Hashimi)
Nawalapitiya. Grand Jumua Masjidh
Ash Sheikh Hithayathullah Razeen(Rahmani)
Negambo, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Rifdi Mufthi(Yoosufi)
Oddamavadi Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdull Wajidh(Naleemi)
Palamunai 03, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Mubarak(Noori)
Panadura, Horethuduwa Jumuah masjith
Ash Sheikh Hassan Fareed(Binnoori)
Rajagiriya, Nooraniya Jumua Masjidh
Ash Sheikh A.A. Ali Ahamed(Rashadi)
Sainthamaruthu 09, Grand Jumua Masjith
Ash Sheikh Rila(Ihsani)
Sainthamaruthu 15, Thaqwa Jumua Masjith
Ash Sheikh Thowfeek(Islahi)
Sainthamaruthu, Maalihaikaadu, Noor Jumua Masjith
Ash Sheikh Zuhair(Hashimi)
Sainthamaruthu,Maalihaikaadu, Saliheen Jumua Masjith
Ash Sheikh Athambawa(Madhani)
Sammanthurai, Alfar Jumua Masjith
Ash Sheikh Fousdheen(Thableeqi)
Sammanthurai, Badr(Hijra) Jumua Masjith
Ash Sheikh Ahmed Jaleel(Haami)
Sammanthurai, Grand Jumua Masjidh
Ash Sheikh Mahroof(Madani)
Sammanthurai, Hilal Jumua Masjith
Ash Sheikh Ismalebbe(Thableeqi)
Sammanthurai, Jalaliyah Jumua Masjith
Ash Sheikh Faseel(Tableeqi)
Sammanthurai, Jariyah Jumua Masjith
Ash Sheikh Azmathullah(Thableeqi)
Sammanthurai, Salam Jumua Masjith
Ash Sheikh Abdull Majeed(Nadvi)
Sammanturai, Khir Jumuah Masjith
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Thihari Jumua Masjidh
Ash Sheikh Abdull Salam(Falahi)
Thihariya, Ameeniyah Grand Jumua Masjidh
Ash Sheikh Suhail(Kilri)
Valaichenai, Muhiyadeen Jumua Masjidh
Ash Sheikh M.I.M Rizvi Mufthi(Binnoori)
Vavuniya, Town Jumua Masjidh
Ash Sheikh Abdull Bazeeth Mufthi(Falahi)
Wattala, Mabola, Arachiwatta, Rabbaniyah Jumua Masjidh
Ash Sheikh Nusrath(Haqqani)
Watthala, Hunupitiya, Rose Willa Garden Jumua Masjith
Ash Sheikh Sukrudeen(Ihsani)
Watthala, Peliyagoda Baithul Mukarram Jumua Masjidh
Ash Sheikh Rafeek(Nahji)
Wellampitiya, AbuBakr Jumua Masjid-Megoda Kolonnawa
Ash Sheikh Sukri(Noori)
Wellampitiya, Gothotuwa, Jabbar Jumua Masjidh
Ash Sheikh Gassaly(Hashimi)
Wellampitiya, Megoda Kolonnawa, Nooraniya Jumua Masjidh
Ash Sheikh Naseer(Fahmi)
Wellampitiya, Polwatte, Masjidun Noor Jumua Masjidh
Ash Sheikh Nilamdeen(Humaidi)
Wellampitiya, Umar Jumuah Masjith (Brandia Watte)
Ash Sheikh Rizan(Furqani)
Wellampitiya, Wennawaththa, Hudha Masjidh